“ഇന്റർനെറ്റിൽ കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെ സെക്സ് ക്ലിപ്പുകൾ കണ്ടപ്പോൾ, അതിൽ തന്നെ ഡ്രഗ്സിന്റെയും ആൽക്കഹോളിന്റെയും അതിരുകവിഞ്ഞ ഉപയോഗമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചു ഒരു സിനിമ എടുക്കണം എന്ന് തോന്നി”

എന്റെ സിനിമയിൽ റിയാലിറ്റിക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. 14 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ സെക്സ് ടേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ 14 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി തന്നെ വേണമെന്നു ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.എന്നാലല്ലേ കാണുന്നത് യാഥാർഥ്യമാണെന്നുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാകൂ”

Movie – Klip (2012)

Genre – Erotic Drama

Language – Serbian

തന്റെ സിനിമയായ Klip നെ പറ്റിയുള്ള യുവസംവിധായികയുടെ വാക്കുകളാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രധാന നായികയെ അവതരിപ്പിച്ച പെൺകുട്ടിക്ക് 14 വയസ്സുള്ളതിനാൽ തന്നെ ഈ സിനിമ Child Pornography യുടെ പേരിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്.

ജസ്‌ന എന്ന കൗമാരക്കാരിയുടെ കഥയാണ് ക്ലിപ്പ് പറയുന്നത്. സെർബിയയുടെ ദാരിദ്രം നിറഞ്ഞ ജനതയുടെ മുഖം നമുക്ക് കാണാം. രോഗിയായ തന്റെ അച്ഛനെ ഒരുതരം ദേഷ്യത്തോടെയാണ് ജസ്‌ന നോക്കുന്നത്.കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മയോടോ അനുജത്തിയോടോ അവൾക്കു യാതൊരു ആത്മബന്ധവും ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല.

തന്റെ സീനിയർ ആയ ഒരുവനെ മനസ്സ് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ അവളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്റെ മൊബൈലിൽ സെക്സ് ടേപ്പ് പകർത്താൻ മാത്രം.അവന് പറയുന്ന എന്ത് ലൈംഗികവൈകൃതങ്ങൾക്കും ജസ്‌ന തയ്യാറാണ്.സെക്സ്, ഡ്രഗ്സ്,ആൽക്കഹോൾ, പാർട്ടിയിങ് തുടങ്ങിയവയുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള ജസ്നയുടെ പ്രയാണമാണ് സിനിമ.

തീർച്ചയായും സുഖകരമായ ഒരു അനുഭവമല്ല സിനിമ സമ്മാനിക്കുന്നത്. പല സീനുകളും മാനസികമായി ഡിസ്റ്റർബിങ് ആയിരുന്നു. ജസ്നയുടെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച സുന്ദരി നല്ല പ്രകടനം ആയിരുന്നു. ആഖ്യാനം സംവിധായിക പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ പക്കാ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നതിനാൽ ഒരു റോ ഫീൽ ആയിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക്. കണ്ടു വിലയിരുത്തുക.

Find The Movie From This Telegram Channel

Download From Torrent